TRANH TÔ MÀU CHO BÉ CHỦ ĐỀ MÁY BAY

Đã đến lúc bay, hãy học cách Vẽ và Tô Màu chiếc Máy Bay!

Chúng tôi đã thực hiện tập này chỉ dành cho các nghệ sĩ trẻ hoàn toàn tuyệt vời của chúng tôi. Đối với tất cả các bậc cha mẹ nghệ thuật, chúng tôi muốn bạn vẽ và tô màu lên chúng với các nghệ sĩ nhỏ của bạn. Sẽ ổn thôi nếu họ tự vẽ, nhưng thỉnh thoảng lại kéo một chiếc ghế lên cạnh họ và vẽ với họ … Tôi hứa họ sẽ nhớ những khoảnh khắc đó mãi mãi.

tranh-may-bay-01

tranh-may-bay-02

tranh-may-bay-03

tranh-may-bay-04

tranh-may-bay-05

tranh-may-bay-06

tranh-may-bay-07

tranh-may-bay-08

tranh-may-bay-09

tranh-may-bay-10

tranh-may-bay-11

tranh-may-bay-12

tranh-may-bay-13

tranh-may-bay-14

tranh-may-bay-15

tranh-may-bay-16

tranh-may-bay-17

tranh-may-bay-18

tranh-may-bay-19

tranh-may-bay-20

tranh-may-bay-21

tranh-may-bay-22

tranh-may-bay-23