TRANH TÔ MÀU CHO BÉ CHỦ ĐỀ CON CÁ!

Đây là một cách vui nhộn, dễ dàng và hiệu quả để dạy trẻ cách tạo ra tác phẩm nghệ thuật theo phong cách của nghệ sĩ nhí. Nói về những gì làm cho một con cá khác với các loài động vật khác. Chủ đề Con Cá này sẽ giúp ích cho bé cùng những tính năng nào họ có (vảy, vây, mang, mắt, miệng, vv) Đây là thời điểm tuyệt vời cho bé của bạn nhận thức được bộ phận của Con Cá. Tôi khuyên bạn nên cùng nhau Vẽ và Tô Màu bên cạnh con của bạn, bằng cách ngồi cùng nhau, bạn có thể dành thời gian chất lượng với nhau và bạn đang lập mô hình cách thức hoạt động của tư duy sáng tạo. Con bạn sẽ tận hưởng thời gian chất lượng với nhau và bạn có thể thưởng thức nó quá! Hãy vui vẻ với nó.

tranh-to-mau-con-ca

tranh-to-mau-con-ca-01

tranh-to-mau-con-ca-02

tranh-to-mau-con-ca-03

tranh-to-mau-con-ca-04

tranh-to-mau-con-ca-05

tranh-to-mau-con-ca-06

tranh-to-mau-con-ca-07

tranh-to-mau-con-ca-08

tranh-to-mau-con-ca-09

tranh-to-mau-con-ca-10

tranh-to-mau-con-ca-11

tranh-to-mau-con-ca-12

tranh-to-mau-con-ca-13

tranh-to-mau-con-ca-14

tranh-to-mau-con-ca-15

tranh-to-mau-con-ca-16

tranh-to-mau-con-ca-17

tranh-to-mau-con-ca-18

tranh-to-mau-con-ca-19

tranh-to-mau-con-ca-20

tranh-to-mau-con-ca-21