Trân thành hay chân thành mới đúng ?

Có rất nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa “chân thành” và “trân thành” không phải họ bị ngọng hay là vấn đề về ngôn ngữ hiện nay. Nói theo một cách khác 2 từ này được thì họ không biết dung vào những trường hợp nào cho đúng? Vậy theo mọi người từ nào thì đúng từ nào sai?

Trong những bài viết hiên nay trên các trang tin tức hay những câu viết trên mạng xã hội hiện nay 2 từ này được sử dụng khá nhiều.

Có nhiều người sử dụng chân thành còn số khác sử dụng trân thành… bản thân tôi cũng không thể nao phân biệt được cách sử dụng của 2 từ này dùng vào các trường hợp nào ở vào thời điểm trước đây?

Khi bạn viết thư hoặc soạn email, thường ở cuối thư và email đó chúng ta thường không quên để lại từ “trân trọng” hoặc chân thành cảm ơn ở đó. Trong tiếng Anh cũng được viết như vậy.

Vậy rút cuộc như thế nào và làm sao, trân thành hay chân thành, chân trọng hay trân trọng? Để giúp bạn có được những đoạn văn hay hội thoại của mình dùng đúng từ, chúng tôi có một  phân tích nhỏ ngắn gọn như sau:

chân thành hay trân thành

1. Nếu bạn viết từ trân thành thì nó có nghĩa như sau sự “trân trọng”, “nâng niu”, “quan trọng”.

2. Còn nếu bạn chữ chân này thì nó có nghĩa liên quan đến sự thật thà, chuẩn mực, tận tình, gốc… còn chữ thành ở đây là sự hoàn toàn tuân theo một khuông mẫu, dồn tất cả sự tin tưởng đối với người đối diện, thể hiện tự tấm lòng…

Nếu xét ngữ nghĩa chúng ta điều coa thể dung 2 cả 2 từ này điều được ở trong thực tế nhưng để hiểu đúng nghĩa cũng như cấu trúc ngữ pháp thì người ta đã dùng “chân thành” thì đúng hơn. Còn bạn muốn sử dụng chữ “trân” thì bạn nên sử dụng “trân trọng” thì từ này đúng và ý nghĩa hơn trong cách đọc cũng như thể hiện.

Ví dụ: chúng tôi chân thành cảm ơn, chúng tôi trân trọng cảm ơn.