hệ thống năng lượng mặt trời

Máy phát điện năng lượng mặt trời là gì?

Thuật ngữ máy phát điện mặt trời có thể là một chút sai lệch. Một số sử dụng nó để mô tả một hệ thống năng lượng mặt trời dân cư kết nối lưới tiêu chuẩn. Trong bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về các thành phần khác nhau của hệ thống năng lượng mặt trời:

  • Tấm năng lượng mặt trời
  • Biến tần mặt trời
  • Pin mặt trời

Tìm công ty năng lượng mặt trời tốt nhất?

Tuy nhiên, thường thì cụm từ máy phát điện mặt trời được sử dụng để mô tả một tình huống. Trong đó một hệ thống năng lượng mặt trời được sử dụng; để cung cấp năng lượng thay thế cho máy phát điện chạy bằng các nhiên liệu. Theo nghĩa này, một máy phát điện mặt trời rất khác với một máy phát tiêu chuẩn.

Với một máy phát tiêu chuẩn được sử dụng để cung cấp các tải độc lập; có một nguồn điện liên tục từ máy phát nhưng không có nguồn dự trữ để cung cấp cho các tải khi máy phát không chạy. Trong trường hợp này, các tấm pin mặt trời không thể tự thay thế máy phát điện. Vì các tấm pin mặt trời không thể tạo ra một dòng điện tức thời ổn định nếu không lắp đặt đúng cách.

bộ biến tần có vai trò gì
bộ biến tần có vai trò gì

Để một máy phát điện mặt trời được sử dụng, thay vì một máy phát thông thường để cung cấp cho các tải ngoài lưới. Thì cần phải bổ sung bộ lưu trữ pin vào hệ thống năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn điện đáng tin cậy hơn.

Ý tưởng hoạt động năng lượng mặt trời:

Là năng lượng mặt trời sẽ cung cấp một lượng năng lượng khác nhau cho pin; pin sẽ lưu trữ năng lượng này cho đến khi cần thiết và sau đó cung cấp cho tải với một nguồn cung cấp năng lượng liên tục khi cần thiết. Tất nhiên hệ thống cần phải được thiết kế, cả tấm pin mặt trời; pin lưu trữ năng lượng mặt trời và biến tần pin để cho phép đủ năng lượng được lưu trữ để đáp ứng tải.

Và đây là lý do tại sao đôi khi các hệ thống không cần lưới điện phải quá cỡ cho các yêu cầu hàng ngày thông thường của họ hoặc cũng bao gồm một máy phát nhiên liệu dự phòng có thể phục vụ tải khi hệ thống năng lượng mặt trời và pin không có đủ năng lượng được lưu trữ để đáp ứng nhu cầu.